I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

Данъчни Декларации

  • Изготвяне на Интрастат - декларации, както и подаването им в НАП. Системата „Интрастат“ се прилага за събирането на данни за вътрешно - общностни изпращания  и/или пристигания на стоки, осъществени между Република България и страните-членки на Европейския съюз.

  • Изготвяне и представяне на Годишни данъчни декларации на местни и  чуждестранни юридически лица за данъчния финансов резултат и дължимия  годишен корпоративен данък. 

  • Изготвяне и представяне на Годишни данъчни декларации на местни и чуждестранни физически лица  придобили доходи от източници в България.

  • Изготвяне и представяне Искане по процедура за прилагане на СИДО (спогодби за избягване на двойното данъчно облагане).

  • Изготвяне и представяне на декларации по Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ).

Контакти

Акаунтинг Финанс Консулт ЕООД

 гр.София, ул."Христо Белчев" 44

Тел./Факс: 02/989 75 13

Email: finans-c@mail.bg, office@finance-consult.net

Политика относно "бисквитките" (cookies)